Identiteit en website Wijkraad Reeshof

Ontwerp van identiteit en website voor Wijkraad Reeshof, een stichting die zich inzet voor het welzijn en de leefbaarheid in stadsdeel Tilburg-Reeshof. Met een herkenbare stijl en heldere website waar alle activiteiten zijn terug te vinden, vergroot de wijkraad haar zichtbaarheid en bekendheid onder bewoners van de wijk. Ook professionaliseert zij hiermee de communicatie naar de gemeentelijke overheid en andere partijen. Het logo is opgebouwd uit een basisvorm die de omtrek van het stadsdeel Reeshof weergeeft en de letter R, naar analogie van het logo van de gemeente Tilburg.

Bekijk de website