Buurtproject voor meer bewonerscontact

Interdisciplinair project in het kader van de minor Art&Humanity van AKV|St.Joost. Het Plantje Praatje buurtproject is opgezet in de Bredase wijk Brabant Park om contact tussen bewoners te stimuleren. Bij 150 huishoudens in de wijk is een klein pakket met een bloembol bezorgd met de instructie om op een bepaalde dag en tijd je bol te komen planten op een centrale plek in de wijk. Mede dankzij uitgebreide promotie in de lokale media was de opkomst op de plantdag goed en hebben veel wijkbewoners hun bol geplant en een praatje met elkaar gemaakt. De bollen zijn geplant in de vorm van een staafdiagram, de ‘Buurtbetrokkenheidsmeter’. Wanneer de bollen in de lente gaan bloeien, wordt het diagram zichtbaar en wordt duidelijk hoeveel buurtbewoners zijn komen ‘planten en praten’, een indicatie voor de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt.

Project in samenwerking met Alicia Dekker, Tetske de Weijer, Floortje van der Graaf and Brian de Ridder.

Zie ook het Plantje Praatje blog en een tv-reportage van BN|De Stem.